"Глас - Дизайн" ООД гр. Добрич е основана през 2003г., която и до днес се развива в няколко основни направления:

  • Търговия на едро и дребно със стъкло
  • Обработка на стъкло
  • Производство на стъклопакети
  • Ламиниране на стъкло
  • Обков и аксесоари за стъкло
  • Огъване на стъкло
  • Закаляване на стъкло

Фирма „Глас дизайн” осигурява специализиран транспорт до всяка точна на България и Европа.

Фирма "Глас - Дизайн" работи основно със стъкла на европейските производители: "Тракия Глас България" ЕАД и Guardian. От 2012 г. е официален представител на Guardian за североизточна България.

Ето, какво казват учредителите за своята фирма:

"Модерните технологии, които използваме в съчетание с професионален и предан колектив се стремим да удовлетворим всеки един от нашите клиенти. Приоритет е всяко потребителско изискване отправено към нас да бъде висококачествено задоволено!"

Днес, фирмата има установени контакти, снабдявайки клиентите си с надеждна и качествена продукция.

Нашата коректност е база за развитие и поддържане на добри взаимоотношения!


"Глас - Дизайн" ООД гр. Добрич е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0830-C01

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Главна цел на проекта е 

- Предоставяне на фокусирана подкрепа на „Глас Дизайн“ ООД за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност на дружеството; 

Основни дейности:

- доставка, монтаж и инсталиране на ДМА, целящи подобряване на енергийната ефективност на „Глас Дизайн“ ООД. 

Обща стойност на проектните дейности: 104 400 лв., от които 52 200 лв.
европейско и 52 200 лв. собствено съфинансиране.