"Глас - Дизайн" ООД гр. Добрич е основана през 2003г., която и до днес се развива в няколко основни направления:

Фирма „Глас дизайн” осигурява специализиран транспорт до всяка точна на България и Европа.

Фирма "Глас - Дизайн" работи основно със стъкла на европейските производители: "Тракия Глас България" ЕАД и Guardian. От 2012 г. е официален представител на Guardian за североизточна България.

Ето, какво казват учредителите за своята фирма:

"Модерните технологии, които използваме в съчетание с професионален и предан колектив се стремим да удовлетворим всеки един от нашите клиенти. Приоритет е всяко потребителско изискване отправено към нас да бъде висококачествено задоволено!"

Днес, фирмата има установени контакти, снабдявайки клиентите си с надеждна и качествена продукция.

Нашата коректност е база за развитие и поддържане на добри взаимоотношения!

„ГЛАС ДИЗАЙН” ЕООД е бенефициент по Договор за БФП BG161PO003-2.1.13-0080-C0001 с наименование „Ново оборудване за подобряване на конкурентните позиции на „Глас Дизайн” ООД, реализиран по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на проектните дейности фирмата достави и инсталира:

  • Резачна маса за праволинейно и неправолинейно рязане на стъкло и софтуер за праволинейно и неправолинейно рязане и етикетиране;
  • Вертикална фасетираща машина;
  • Сепаратор;
  • Въжен телфер (eлектровъжен подемник).

Новозакупеното и инсталирано оборудване подобрява производствените възможности на фирмата, като позволява прецизна обработка на различни видове и размери стъкло, нови и обогатени форми на обработка и повишено качество на продукцията, при спазване на екологични норми.